energy

home  

 

 

 

ПСИХИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ И ВРЪЩАНЕ НА ПСИХИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ

 

 

Всеки човек участва активно в изграждането на своята съдба, ползвайки се от правото си на свободен избор, като предприема различни действия, с които непрекъснато оформя вероятните бъдещи събития в живота си.  Всеки път когато избираме действието пред пасивността, ние в някаква степен променяме съдбата си от този момент нататък. 

 

Освен съзнателните решения, които взимаме, последствията от които в повечето случаи можем да предвидим, ние въздействаме върху себе си и околните и чрез  психическа енергия, без обикновено да осъзнаваме това.  Това е едно почти непрекъснато въздействие, защото ние излъчваме психическа енергия с всяка интензивна мисъл или емоция.

 

Въздухът, храната, слънцето и други източници дават жизнената енергия (прана) на тялото ни, от която ние създаваме (по-точно преобразуваме) нашата психическа енергия. Положителна психическа енергия ние излъчваме когато желаем някому добро, здраве, изобщо когато изпитваме най-хубави чувства.  Отрицателната психическа енергия е резултат на зложелание, завист и други негативни емоции.

 

Всяко психическо въздействие – добро или лошо - представлява "кълбо" от концентрирана психическа енергия, придвижващо се по "канал" между този, който го изпраща и този, към когото е насочено.  Веднъж създадена (преобразувана), тази психическа енергия търси гостоприемник, в чието физическо и енергийно тяло да може да се манифестира.  Този гостоприемник може да се намери само по създадения канал, с други думи, тя или ще стигне до човека, към когото е насочена, или ще се върне към изпращача.  При този процес енергията запазва вида си и не може да се превърне от положителна в отрицателна или обратното, също както топка ударена в стена не може да се върне във вид на бухалка.  

Намирайки гостоприемника си, психическата енергия се манифестира, като положителната енергия спомага за съзидание и хармония, увеличавайки наличната прана в тялото, а отрицателната носи  разрушение и хаос, консумирайки известна част от наличната прана.  Не само физическото тяло може да бъде обект на такова въздействие, но всички сфери от живота на човека.  За това как точно ще се манифестира тази енергия има значение  информацията, която е изпратена с нея.  Например, ако горещо желаем някой болен човек да оздравее, с това увеличаваме шансовете му именно за здраве, а не за късмет в други области.  Ако обаче информацията не е конкретизирана, то тогава и двата вида психическа енергия ще търсят проява в най-слабите места от енергийната структура.  Така положителната енергия ще внася хармония там, където от това има най-много нужда, а отрицателната ще носи допълнителна разруха в най-уязвимото място.  В зависимост от много други фактори, които оформят съдбата ни - енергиен имунитет, други въздействия, карма и др. - и в зависимост от естеството на изпратената психическа енергия - придружаваща информация, интензивност, продължителност - психическото въздействие може да се прояви с различна сила, в различни моменти от бъдещето на човека или да не се прояви изобщо.  Picture by Salvador Dali, ‘Meditative Rose’

 

 

 

 

 

 

На практика, към изпращача може да се върне само отрицателната енергия, а не положителната. Преди всичко, това е така защото за да се върне енергията трябва да не е била поета от този, към когото е била насочена. Ние обаче поемаме жадно положителната енергия, а по принцип отблъскваме отрицателната, повече или по-малко, според личната си сила.  Така да се каже, ние имаме нещо като енергийна имунна система.  


Нещо повече, когато е отразена, по пътя си обратно към нас отрицателната енергия привлича към себе си още психическа енергия, защото такъв е характерът й - да поглъща (фигуративно казано, тя е нещо като мъничка черна дупка ), на което се дължи и нейният  разрушаващ ефект.  По тази причина обратният удар идва винаги с по-голяма сила.

Положителната енергия има противоположната характеристика - тя излъчва (фигуративно казано, като едно малко слънце) и по тази причина, дори и някаква част от нея да бъде отразена, тя би се разсеяла по обратния си път до нас.  Съществуването на обратния удар се дължи на специфичния характер на  отрицателната психическа енергия, а не на психическата енергия изобщо.


Друго следствие от тази разлика е, че положителната енергия е "лека" енергия и се изпраща много по-лесно от отрицателната, която е "тежка" и се изпраща много по-трудно. Възможно е човекът да не успее да изпрати кълбото от отрицателна енергия и тогава то остава в тънките му тела или пък в органите на физическото тяло, като в този случай за възстановяване на  енергийния баланс е необходима много прана.  

 

За да действа този механизъм няма значение по каква причина е била  създадена топката от енергия първоначално – дали тази причина е била справедлива, несправедлива, реална или въображаема – нито пък как точно е била създадена – чрез емоции, мисли или някакъв вид духовна практика.  Интензивността и продължителността на  преживяването обаче са от значение за степента на въздействие на създадената чрез него психическа енергия. 

 

Това не е частен случай на закона на Карма, който работи на друг принцип.  Чрез Карма ние берем плодовете както на всички свои лоши, така и на всички свои добри постъпки, и изглежда този закон има за основа това, че всяко едно действие рефлектира едновременно върху всички планове на съществуване, а не движението на психическата енергия.

 

Много малък брой хора могат да видят или усетят движението на психическата енергия, но котките и някои други животни, като по-сензитивни от нас, доста често се случва да реагират на нея.

 

 


Вероника Верай


  energy

home  

 

(C) 2003-2007, Veronica Verai