inspiration

home  
PRAYER OF ST. FRANCIS OF ASSISI

Lord, make me an instrument of your peace

Where there is hatred, let me sow love;

Where there is injury, pardon;

Where there is doubt, faith;

Where there is despair, hope;

Where there is darkness, light;

And where there is sadness, joy.

O Divine Master,

grant that I may not so much seek to be consoled as to console;

to be understood as to understand;

to be loved as to love.

For it is in giving that we receive,

it is in pardoning that we are pardoned,

and it is in dying that we are born to eternal life.

МОЛИТВАТА НА СВ. ФРАНЦИСК ОТ АСИЗИ


Господи, направи ме инструмент на Твоя мир.

Където има омраза, нека да посея любов.

Кьдето има болка -  прошка,

Където има съмнение -  вяра,

Където има отчаяние – надежда,

Кьдето има тъмнина – светлина,

И където има тъга – радост.

О, Божествени Господарю,

направи така, че не толкова да търся утешение, колкото сам да утешавам,

да бъда разбиран, колкото сам да разбирам,

да бъда обичан, колкото сам да обичам.

Защото давайки ние получаваме,

в опрощението си сме простени,

и в смъртта си се раждаме за вечен живот.

 

Преведено от Вероника              

 


 


Serenity Prayer

 
God, Grant me

The Serenity

to accept the things I cannot change,

The Courage

to change the things I can, and
The Wisdom
to know the difference.
   

           


Молитва

Боже, дай ми
Ведрост,

за да приема нещата,
които не мога да променя;
Смелост,
за да променя нещата, които мога;
 и Мъдрост,
 за да разбирам разликата.

 


                  Преведено от Вероника

 

  inspiration

home